Informacja w sprawie przyjmowania wniosków dot. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do:
– zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
– specjalnego zasiłku opiekuńczego
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia).

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy OPS.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 18 35 14 456

Formularze wniosków zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej (poniżej link); można je także pobrać w siedzibie ośrodka.

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Szczegółowe informacje na temat świadczeń oraz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku znajdują się na stronie internetowej – zakładka Zasiłek rodzinny.

Jeżeli wniosek o świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2023 r., wówczas:
– ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.
– ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2023 r.

Uwaga! W przypadku, gdy wnioskodawca lub członek rodziny pracuje poza granicami kraju wnioskodawca dodatkowo wypełnia Formularz dotyczący składu rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce.

ops

Skip to content