Informacja w sprawie II tury stypendium szkolnego

W związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2022 r. pobrały stypendium szkolne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w celu uzyskania II tury stypendium szkolnego w terminie od dnia 07.04.2023 r. do dnia 14.04.2023r. należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2023r.

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc marzec 2023r.

Oświadczenia/zaświadczenia o:

  • dochodach rodziny (tj. renta, emerytura, wynagrodzenie netto, dochód z pracy dorywczej, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nakaz płatniczy z gospodarstwa, wymiar KRUS za I kwartał 2023r.)

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane jest do dochodu rodziny.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej lub w wersji edytowalnej poniżej.

DRUKI DO POBRANIA

Zaświadczenie o wynagrodzeniu wzór

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Oświadczenie stypendium szkolne

ops

Skip to content