Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest ze...

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących...

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Dofinansowanie zadania własnego przeznaczonego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Gmina Bobowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o podpisaniu z Wojewodą Małopolskim umowy...

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023  ...

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa”....

Program „Opieka wytchnieniowa”

Burmistrz Bobowej informuje, że w Gminie Bobowa w ramach państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie realizowany Program „Opieka wytchnieniowa”. Program...
Skip to content