Więcej o: Profilaktyka 40 Plus

Profilaktyka 40 Plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Kto może skorzystać z badań

Program skierowany jest do Polaków, którzy:

 • w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat
 • nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS
 • uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.

Jak skorzystać z pakietu

 1. Wypełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.
 2. Poczekaj 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania.
 3. Wybierz placówkę, w której chcesz zrealizować badania, skontaktuj się z nią i umów na termin badania.
 4. Na badanie zabierz dowód osobisty.
 5. Odbierz wyniki badań w placówce, w której realizowałeś świadczenie, lub przez IKP.

E-skierowanie jest ważne do końca 2021 roku.

Co zawiera pakiet badań

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Sprawdź, co wchodzi w skład poszczególnych pakietów.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • ocena miarowości rytmu serca.

WIĘCEJ INFORMACJI – https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jakie-badania-w-programie-profilaktyka-40-plus

Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2021/2022

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Bobowa.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2021/2022 należy składać w terminie od 01.09.2021 roku do 15.09.2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej

Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również min. świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Bobowa.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWEJ, UL.RYNEK 21 , 38-350 BOBOWA

TEL./FAX. 18 35 14 456, E-MAIL: OPS@BOBOWA.PL

UWAGA! Zmiana organu wypłacającego świadczenie „Dobry Start”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku nie realizuje świadczenia „Dobry Start” (300+).

Organem właściwym do przyjmowania wniosków na rok szkolny 2021/2022 i wypłaty świadczeń będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną przez:

Wypłata świadczenia będzie realizowana wyłącznie na rachunek bankowy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-rogramu-dobry-start/4085671

Uniwersytet Warszawski zaprasza na bezpłatne kursy wspierające naukę przedsiębiorczości i języka angielskiego dla seniorów

W ofercie znajdują się dwa kursy dla Seniorów:

1. Pierwsze ze szkoleń: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację
seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego
programu kształcenia językowego (język angielski – poziom podstawowy).
Udział w zajęciach tego rodzaju będzie działał zachowawczo na zdolności
poznawcze seniorów, redukował nabytą z wiekiem sztywność kognitywną,
rozbudzał ciekawość świata i działał dobroczynnie na dobrostan umysłowy.

Tematyka kursu:
– Jak uczyć się języka angielskiego? – strategie uczenia się języka
obcego, język angielski w Internecie
– Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana
czasownika „to be”
– Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu,
ceny i daty
– Robimy zakupy – historia powstania i specyfiki amerykańskich
hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym
– Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich
serialach, czas Present Simple
– Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju
amerykańskiej restauracji typu „diner”
– Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne
– Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z
geografią i turystyką, komunikacja w podróży
– Mój dom i moje miasto – wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie
dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem
imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/
•    Regulamin szkolenia:
https://www.wne.uw.edu.pl/files/8315/9074/3193/3MU_WNf_Regulamin_rekrutacji_zad_1_seniorzy.pdf
•    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-1

Start kursu: 25.08.2021, spotkania on-line w środy o 11:30

2. Drugie z proponowanych szkoleń „Kursy dla seniorów” ma na celu
aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem
opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i
przedsiębiorczości. Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań
tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i
psychologicznym. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach
omawiane są m.in. następujące tematy:

„Jak liczby nas oszukują?”
Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w
oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na zajęciach
wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak
je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne
docierające do nas z mediów.

„Kierunek: Chiny”
Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda
ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi
się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń
takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w
podróż do „Państwa Środka”, omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego
Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także
perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.

„Jak nie dać się oszukać?”
W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej
niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie
uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale
także analiza tego, dlaczego dajemy się oszukać. Na zajęciach połączymy
więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz
umysł, a wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom,
którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse.

„Oswoić rynek pracy w każdym wieku”
Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel,
możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym wieku. Nasz
rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego
wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet
i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu.
Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, testy rekrutacyjne, wywiady
sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce.
W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która
pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze
zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.

Kurs jest całkowicie DARMOWY! Od uczestników wymagany będzie jedynie
dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem
imiennego certyfikatu!
Przydatne linki:
•    Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne
•    Regulamin szkolenia:
https://www.wne.uw.edu.pl/files/8516/0378/6574/regulamin_zad.7.pdf
•    Umowa szkoleniowa:
https://www.wne.uw.edu.pl/files/8716/0563/1389/zad_7_zal_2.pdf
•    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-7

Harmonogram spotkań (spotkania on-line) wkrótce dostępny na stronie –
kolejne spotkania będą się odbywać regularnie od września 2021.

W celu nawiązania współpracy na tle rekrutacyjnym prosimy o podpisanie
deklaracji współpracy, która umożliwi priorytetowe przesyłanie oferty i
zapisywanie do grup. Podpisanie dokumentu jest opcjonalne.

DO POBRANIA:

deklaracja współpracy WNE UW

Więcej o: Karty Dużej Rodziny dostępne w aplikacji mObywatel

Karty Dużej Rodziny dostępne w aplikacji mObywatel

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że od dnia 9 czerwca 2021 r posiadacze Kart Dużej Rodziny mogą je wyświetlaćw bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych kart.

Szczegółowych  informacji na temat Kart Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej pok nr2 (telefon 18 3514456) jak również znajdują się na stronie MPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Gmina Bobowa przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021″, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Małopolski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 72 080,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 formach:

 • forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
 • forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
 • forma III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Bobowa realizowane są w formie I tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez wykwalifikowane opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 1 802 dla 9 osób, w tym dla 1 dziecka.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, Gmina Bobowa pozyskała od wojewody małopolskiego dofinansowanie w wysokości 72 080,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny Gminy Bobowa wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek– piątek: 7.30-15.30

ROZLICZENIE – STYPENDIUM SZKOLNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje:
1. Decyzje w sprawie stypendium szkolnego należy odbierać w dniach od 19 maja do 25 maja 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej.
2. Faktury należy składać w dniach od 19 maja do 25 maja 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej do oznaczonej urny (faktury powinny być posegregowane na każde dziecko osobno i opisane, w przypadku rozliczenia np. komputera na kilkoro dzieci należy wykonać kserokopię faktury i dołączyć do rozliczenia każdego dziecka).
Stypendium przyznane jest na okres 4 m-cy tj. od lutego do maja 2021r. i  jest zależne od deklarowanego dochodu tj.;
od 0,00 zł do 264,00 zł na osobę w rodzinie – 664,00 zł
od 264,01 do 528,00 zł na osobę w rodzinie – 536,00 zł.
3. Wypłata stypendium od 1 czerwca do 4 czerwca 2021 r. (pod warunkiem rozliczenia się z faktur)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „RAZEM DLA AKTYWNOŚCI”

Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy w partnerstwie z Gminą Bobowa/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej realizują projekt pt.:

„Razem dla aktywności”

Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Moszczenica i Bobowa,  objętych lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji  społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z programu POPŻ.

W ramach projektu uczestnicy projektu będą objęci:

 • Modułem pracy socjalnej z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb, opracowaniem indywidualnych ścieżek reintegracji oraz wypłata świadczeń pieniężnych na rzecz uczestników projektu
 • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym
 • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Okres realizacji projektu:  01 kwiecień 2021r. do 31 marca 2023r.

Całkowita wartość projektu: 639.988,46 zł

Wartość dofinansowania: 543.980,46 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie mieszkańców gminy Bobowa, którzy są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo i chcieliby wziąć udział w projekcie.

Rekrutacja do I edycji projektu odbywać się będzie w miesiącach :

KWIECIEŃ – MAJ 2021r.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej oraz na stronie internetowej OPS

 Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami oraz udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

Rynek 21

38 -350 Bobowa

Tel. 18 3514456

e-mail: ops@bobowa.pl

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika projektu

Oświadczenie Uczestnika projektu dane osobowe_

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wsparcie tożsame

Deklaracja uczestnictwa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO

Asystenta rodziny

z dnia 8 kwietnia 2021r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej, 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21

 1. Określenie stanowiska:

     Asystent rodziny

 1. Rodzaj zatrudnienia:

    Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

     Asystentem rodziny może być osoba, która 

 1. a) posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

 1. b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. e) posiada obywatelstwo polskie;
 5. f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Wymogi pożądane:
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania  w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych ,ustawy o pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV; List motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 3. Oświadczenie o niekaralności;
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2019r. poz.1040 z późn.zm.) przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej, z siedzibą 38-350 Bobowa, ul. Rynek 21 w przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej, zawierające ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz, że przyjmuje do wiadomości iż podanie przez niego danych osobowych  jest dobrowolne.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

–  bezpośrednio w Ośrodku,

– pocztą na adres Ośrodka , w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”.

– e-mailem (skany dokumentów) na adres gops@bobowa.pl  (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną) w nieprzekraczalnym terminie  do 26.04.2021r. do godziny 15:00.  Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  opsbobowa.pl

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy- jeżeli jest taka konieczność  (40 godzin tygodniowo).
 2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 5. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 18 3514456

                                                                                        Kierownik OPS

                                                                                Agnieszka Niemczyńska

Klauzula informacyjna i klauzula zgody

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

ogłoszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystent-rodziny 2

oswiadczenie okorzystaniu z praw publicznych

oswiadczenie o niekaralności za umyślne przestepstwo

oswiadczenie o nieposzlakowanej opinii

oswiadczenie o stanie zdrowia

oswiadczenie-kandydata-na-asystenta-rodzinny

Informacja w sprawie składania oświadczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej informuje, że w związku z weryfikacją dochodów rodzin, które w grudniu 2020 r. pobrały stypendium szkolne,  w celu uzyskania II transzy stypendium szkolnego, należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny za miesiąc marzec 2021r. w nieprzekraczalnym terminie od dnia 07.04.2021 r. do dnia 14.04.2021r.

Niekompletne Oświadczenia nie będą przyjmowane.

Dokumenty niezbędne do ustalenia dochodu rodziny :

– zaświadczenie / lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (marzec 2021r.)

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

– zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach, decyzja lub odcinek renty / emerytury z miesiąca  poprzedzającego złożenie wniosku

– odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS za I kwartał 2021 r.

– oświadczenie o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, itp.

– oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów

– oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2021r.

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” nie wliczane jest do dochodu rodziny.

Druk Oświadczenia można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej lub w wersji edytowalnej poniżej.

INFORMUJEMY, ŻE NIE BĘDĄ WYKONYWANE USŁUGI KSEROGRAFICZNE

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO OTRZYMANIA POMOCY W FORMIE STYPENDIUM – 528,00 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 018 35 14 456

Druk-do-pobrania-Oświadczenie

Przykładowe-wypełnione-oświadczenie